www.8929.net > 在肚子里旅行多音字

bbin真人:在肚子里旅行多音字

你是问“在牛肚子里旅行”这几个字里有哪些是多音字吗?我觉得只有最后一个字是多音字,就是“行”.这句话里“行”应该念成“xing”,例如“旅行”,“行不行”.另外的念法是“hang”,例如“银行” “银行行长” “行业”等等!

《在牛肚子里旅行》这篇课文的多音字:1、答应;回答、答案2、应该;应有尽有 3、 几乎;几个、茶几 4、一骨碌、花骨朵;骨头、风骨、骨气

1.肚(dù):腹部.如:「肚子」、「肚痛」、「肚皮」.2.肚(dǔ):俗称动物的胃为「肚」.如:「牛肚」、「猪肚子」、「炒羊肚丝」

青头是一只足智多谋,沉着勇敢的蟋蟀. 《在牛肚子里旅行》是一篇有趣的科普小品文.文章通过两只小蟋蟀玩捉迷藏,其中一只叫“红头”的蟋蟀不幸误入牛肚子里,在牛肚子里作了一次惊险的“旅行”,最后侥幸逃脱的危险经历,使学生懂得一个科学小知识:牛有四个胃,吃食时具有反刍现象.

在牛肚子里旅行好词好句:旅(lǚ) 旅游 旅行 旅馆 咱(zǎn)咱们 怜(lián)可怜 怜惜 怜悯 救(jiù)救命 救援 施救 疼(téng) 疼痛 疼爱 脚疼 及(jí)及时 及早 以及 命(mìng)命运 生命命令 拼(pīn) 拼搏 拼团 拼凑 扫(sǎo)扫地 清扫 打扫 胃(wèi)胃口 胃病 胃酸 管(guǎn)水管 管理 管道 刚(gāng)刚好 刚才 阳刚 流(liú)流行 流言 流动 泪(lèi) 泪水 泪珠 眼泪 算(suàn)口算 算术 算计

青头:足智多谋,沉着、勇敢.《在牛肚子里旅行》是一篇有趣的科普小品文.文章通过两只小蟋蟀玩捉迷藏,其中一只叫“红头”的蟋蟀不幸误入牛肚子里,在牛肚子里作了一次惊险的“旅行”,最后侥幸逃脱的危险经历,使学生懂得一个科学小知识:牛有四个胃,吃食时具有反刍现象.

1、它心想:我要一答应,就会被青头发现.关联词:要就2、可是那头牛用尾巴轻轻一扫,就把它摔在地上.关联词:可是就

肚子的肚的多音字是[ dǔ ].1、”肚“读音为[ dù ]时:①意指腹部.例如:肚子.②意指物体圆而突起像肚子的部分.例如:腿肚子.2、”肚“读音为[ dǔ ]时:意指用作食品的某些动物的胃.例如:猪肚子,羊肚儿,毛肚儿.扩展资料 ”肚“

课文《在牛肚子里的旅行》,我们读红头的话,应该是(低落消极)的语气,读青头的话,应该是(鼓励高昂)的语气.《在牛肚子里旅行》介绍了蟋蟀红头被牛吃进了肚子里,它的朋友青头鼓励它抓住机会,在牛反刍的时候逃出来.红头在青

1、读作dù时 肚脐、跑肚、肚子、肚皮、肚量、泻肚、肚带、灶肚、肚腹、靠肚、一肚、小肚、糊肚、菜肚、抱肚、桥肚、熟肚 等.2、读作dǔ时 香肚、鱼肚、爆肚、黑肚子、带肚子、没肚子、爆肚王、一肚子、倾肠倒肚、兜肚连肠.扩展资料

网站地图 VIP专区

All rights reserved Powered by www.8929.net

copyright ©right 2010-2021。
www.8929.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com